Jump to Navigation

محتوای محور «رابطۀ با آمریکا»

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 در /hard2/serve/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

مرحلۀ اول:

موضوع۱ـ۱: (تاریخ روابط خارجی آمریکا) با طرح یک یا چند مورد مهم در تاریخ روابط خارجی آمریکا، تحلیل خود را پیرامون این تاریخ بیان کنید. به طور مثال، آیا دولت ایالات متحده، به عنوان یک کشور انسانی، قابل احترام و قابل اعتماد ظاهر شده است یا یک کشور سزاوار نفرت؟

موضوع۱ـ۲: (عملکرد فعلی سیاست خارجی آمریکا) با طرح یک یا چند مورد مهم از عملکرد فعلی روابط خارجی آمریکا، تحلیل خود را پیرامون این عملکرد بیان نمایید. برای مثال، آیا هم اکنون دولت ایالات متحده، به عنوان یک کشور انسانی، قابل احترام و قابل اعتماد ظاهر می شود یا یک کشور غیر قابل اعتماد و غیر قابل احترام؟

موضوع۱ـ۳: (استخراج مهم ترین اصول سیاست خارجی ایران) چه مواردی را به عنوان مهم ترین اصول سیاست خارجی ایران می شناسید و چگونه آن ها را اولویت بندی می کنید؟ «صیانت از امنیت ملی»، «دفاع از مظلومین» و «توسعۀ اقتصادی»، مثال هایی پیشنهادی برای مهم ترین اصول سیاست خارجی ایران هستند.

مرحلۀ دوم:

موضوع۲ـ۱: (عملکرد سیاست خارجی ایران در برابر آمریکا) با طرح یک یا چند مورد مهم از مواجهۀ ایران و آمریکا، تحلیل خود را از عملکرد سیاست خارجی ایران بیان کنید.

موضوع۲ـ۲: (وضعیت داخلی آمریکا) کدام یک از افراد، احزاب، شرکت ها، رسانه ها یا ... در آمریکا را به عنوان مهم ترین ها می شناسید و تحلیل شما در مورد آن ها چیست؟ به عنوان مثال، آیا آن ها واقعاً نمایندگان مردم آمریکا هستند یا نمایندگان گروه هایی خاص؟

مرحلۀ سوم:

موضوع۳: (ترسیم چشم انداز آینده) از نظر شما چگونه باید با آمریکا رو به رو شویم؟

 Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی